Odlewnia Gawrych logo

Właściwe użytkowanie form odlewniczych

Formy do wykonywania ciśnieniowych odlewów z aluminium są bardzo precyzyjnie wykonanymi elementami, których właściwe użytkowanie pozwala wykorzystywać je przez długi czas oraz uzyskiwać powtarzalne odlewy detali. Podstawą długotrwałej eksploatacji formy odlewniczej jest właściwa konserwacja i przestrzeganie zasad odlewania detali. Formy właściwie użytkowane wytrzymują setki tysięcy wtrysków. Należy też pamiętać, że wiele uszkodzeń form można naprawić. Nasza firma dysponując własną narzędziownią i wykwalifikowaną kadrą specjalistów przeprowadza konserwacje, naprawy i produkuje formy wtryskowe dla odlewni aluminium i wtryskowni tworzyw sztucznych.

Podstawą dbania o formę odlewniczą jest jej regularny przegląd, sprawdzanie i konserwacja. Takie bieżące prace to przede wszystkim regularny demontaż, czyszczenie, inspekcja wizualna. Pozwala to szybko wychwycić wszelkie pęknięcia, narosty stopu aluminium na powierzchni podziału oraz kieszeniach suwaków. Formę należy regularnie polerować (zgodnie z zaleceniami producenta formy), smarować elementy ruchome oraz pokrywać formę powłoką ochronną.

W trakcie pracy odlewniczej forma powinna być utrzymywana w najwyższej możliwej temperaturze oraz możliwie równomiernej w całej formie. Pozwala to na wykonanie optymalnych odlewów przy minimalnym odkształcaniu formy w trakcie pracy. Jeżeli to konieczne należy stosować układ grzewczy z olejem. Temperatura stopu odlewniczego powinna być tak niska jak to możliwe dla prawidłowego wykonania odlewu, a forma powinna być używana w sposób ciągły aby nie doprowadzić do spadku temperatury poza poziom optymalny. Powłoka smarna formy również powinna być aplikowana w sposób przewidziany w symulacjach odlewniczych. Środek smarny musi mieć odpowiednią konsystencję, rozpylenie oraz jego ilość nie może być nadmierna aby nie doprowadzić do wychłodzenia formy ponad niezbędne minimum oraz ewentualnego pękania powierzchni.

Przed rozpoczęciem pracy, a także w jej trakcie należy kontrolować właściwe chłodzenie formy chłodziwem. Płaszczyzna podziału oraz prowadnice muszą być utrzymywane w czystości, bez zalewek. W przypadku zakleszczenia się odlewu w formie nie używać palnika do wytopienia z formy odlewu czy też stalowych przecinaków i kołków wypychaczy – stosować wyłącznie mosiężne lub aluminiowe. Przed rozpoczęciem pracy formę należy podgrzać do temperatury min. 150 – 200 stopni cały czas kontrolując temperaturę we wnęce formy.

Każda forma powinna być stosowana w maszynie, która zapewni właściwe ciśnienie i prędkość w układzie wlewowym, a wartości przepływu stopu powinny być wcześniej obliczona w wykonanych symulacjach odlewniczych. Stosowanie tzw. „wstrzeliwania” dla uzyskania odlewów wysokiej jakości spowoduje szybkie uszkodzenie formy. Prędkość przepływu gorącego metalu wyższa niż obliczona w symulacji i testach nie służy trwałości formy. Siła zwarcia formy również powinna być dobrana na etapie przygotowania procesu odlewniczego.

Każdą formę należy w regularnych odstępach czasu wyżarzać odprężająco w celu pozbycia się naprężeń. Czas oraz temperaturę wyżarzania określa producent formy. Wyżarzanie należy również przeprowadzać po wstępnych testach formy, po każdej naprawie poprzez spawanie, obróbkę elektroerozyjną, szlifowanie czy polerowanie. Natychmiast po zauważeniu pęknięć cieplnych formę należy polerować oraz odprężać.

Obróbka termiczna form odlewniczych - Odlewnia Gawrych Budzyń

Właściwie użytkowana forma do odlewów aluminium może posłużyć wiele lat i ilości wtrysku liczone w setkach tysięcy. Biorąc koszt wykonania formy liczony na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych warto właściwie dbać o tak kosztowny element.

Jesteś zainteresowany wykonaniem odlewu z aluminium,
wykonaniem formy odlewniczej lub serwisem formy?

Zadzwoń do nas