Odlewnia Gawrych logo

Wentylacja i odzyskiwanie ciepła z hali odlewniczej

W odlewni aluminium takiej jak nasza w hali odlewniczej mamy do czynienia z emisją różnych substancji chemicznych z maszyn odlewniczych oraz z dużą emisją ciepła.

W związku z tym wykonanie skutecznej i wydajnej wentylacji hali odzyskiem ciepła jest zadaniem trudnym i wymagającym dobrego rozpoznania powstających oparów.

W procesie ciśnieniowego odlewania aluminium pierwszym elementem emitującym opary oraz duże ilości ciepła jest tygiel płynnego aluminium. Tygiel musi być w procesie odlewania otwarty aby ramię czerpaka płynnego metalu mogło w cyklach kilkudziesięciosekundowych nabierać porcję aluminium i przenosić ją do cylindra maszyny odlewniczej. Poza płynnym aluminium tygiel zawiera też topniki (chlorki sodu i potasu), które również emitują rozmaite szkodliwe opary.

Opary znad maszyny do ciśnieniowego odlewania aluminium

Po odlaniu elementu i otwarciu formy odlewniczej następuje jej spryskanie emulsją olejową w celu schłodzenia i nasmarowania formy. Znaczna część mgły olejowej mającej kontakt z gorącą formą odlewniczą natychmiast przechodzi w fazę gazową. Wielkość cząsteczek jakie należy wychwycić i odfiltrować jest wielkości ok. 1 μm.

Proces powtarza się w odstępach od kilkudziesięciu sekund do maksymalnie kilku minut. Dodatkowo maszyna odlewnicza emituje duże ilości ciepła. Należy przy tym zaznaczyć, że emisja oparów z formy odlewniczej jest nieliniowa i występuje przy otwarciu formy.

Wentylacja hali odlewniczej do ciśnieniowego odlewania aluminium - Odlewnia Gawrych Budzyń

Aby zapewnić ciągły odbiór dużej ilości oparów znad maszyny odlewniczej niezbędne jest wykonanie okapów o odpowiednio dużej powierzchni chłonnej oraz rur chłonnych o odpowiednio dużych przekrojach aby przepływ powietrza był wystarczająco duży, a jednocześnie żeby wielkość filtrów pozwalała na wychwyt znaczącej ilości szkodliwych oparów. Dodatkowo należy zapewnić właściwą wentylację całej hali odlewniczej aby nie powstawało podciśnienie.

Dodatkowo można zastosować centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła i wykorzystać nadmiar produkowanej energii do ogrzania pozostałych pomieszczeń odlewni. Pamiętać przy tym należy, że ilość powietrza jakie jest wyciągane z hali odlewniczej oscyluje na poziomie ok. 1000 do 2000 m3 na godzinę na jedną maszynę, a więc zastosowanie odpowiednich nawiewników i przekrojów rur jest kluczowe aby nie powodować zakłóceń przepływu powietrza i wrażenia przeciągu w pobliżu nawiewów.

Jesteś zainteresowany wykonaniem odlewu z aluminium,
wykonaniem formy odlewniczej lub serwisem formy?

Zadzwoń do nas