Odlewnia Gawrych logo

Zielona energia wykorzystywana w Odlewni Gawrych

Unia Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. W 2022 roku przyjęto dyrektywę o raportowaniu społeczno-środowiskowym przedsiębiorstw, a jednym z elementów tego raportowania jest publikowanie wskaźników związanych ze śladem węglowym.

Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych dla całej firmy w ciągu roku. Wlicza się tutaj bezpośrednie (emisje ze źródeł jakie posiada firma) oraz pośrednie (pochodzące z emisji gazów związanych ze zużyciem energii pozyskanej od zewnętrznych dostawców). Duże przedsiębiorstwa już od 2016 muszą raportować dane, niemniej z każdym rokiem obowiązek ten będzie dotyczył coraz mniejszych przedsiębiorstw.

Odlewnia Gawrych - instalacja fotowoltaiczna

Dzięki takim informacjom można określić wpływ przedsiębiorstwa lub produkcji konkretnego produktu na środowisko. Wielkość śladu węglowego będzie w przyszłości jednym z elementów niefinansowych branych pod uwagę przy wyborze kontrahenta. Wiele firm z rynku zachodnioeuropejskiego już dziś zwraca dużą uwagę na wartości śladów węglowych i wybiera dostawców oferujących produkty i surowce o możliwie najniższym wskaźniku emisji CO2.

Nasza Odlewnia już wiele lat temu podjęła decyzję o zwiększeniu udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym. Dzięki wcześnie podjętym decyzjom dziś nasz zakład posiada instalacje fotowoltaiczne o mocy łącznej 90 kW a roczna produkcja energii przekracza 80 MWh.

Odlewnia Gawrych - instalacja fotowoltaiczna 90 kW.

Planujemy dalsze inwestycje w odnawialne źródła energii aby dostosować się do nowych przepisów i sprawić aby nasze produkty spełniały surowe przyszłościowe normy  w zakresie neutralności energetycznej.

Inwestujemy również w coraz nowsze maszyny i urządzenia, które zapewniają nam optymalizację procesu produkcji, niższe koszty i lepsze wykorzystanie materiałów. 

W I półroczu 2024 będziemy montować rekuperatory odzyskujące ciepło z maszyn odlewniczych oraz filtry pochłaniające opary z wykonywanych odlewów. Spowoduje to polepszenie jakości powietrza wyrzucanego z naszych hal przemysłowych i zmniejszy zapotrzebowanie na energię w naszej Odlewni.

Jesteś zainteresowany wykonaniem odlewu z aluminium,
wykonaniem formy odlewniczej lub serwisem formy?

Zadzwoń do nas