Odlewnia Gawrych logo

Ogólne zagadnienia związane z odlewnictwem metali

Odlewnictwo metali to technologia polegająca na zalewaniu uprzednio przygotowanej formy odlewniczej ciekłym metalem lub stopem metali. W efekcie otrzymujemy wyrób o odpowiedniej strukturze i właściwościach, który poddajemy dalszej obróbce mechanicznej i chemicznej aby uzyskać ostateczny produkt. Techniki przygotowania form odlewniczych (formierstwo) oraz obróbka wyrobów odlewniczych również zaliczają się do szeroko pojętego odlewnictwa metali.

Dzięki odlewaniu metali i stopów metali uzyskujemy takie produkty jak elementy maszyn, silników i urządzeń, obudowy metalowe, elementy precyzyjne, odlewy artystyczne i inne. Elementy odlewane z metali występują niemalże w każdej dziedzinie przemysłu.

Sposoby wypełniania form odlewniczych:

  • grawitacyjne – jest to prosty i szeroko stosowany sposób wypełniania form odlewniczych gdzie płynny stop metali wypełnia formę. Metoda ta ma wiele wad i dlatego opracowano bardziej efektywne i dokładniejsze sposoby wykonywania odlewów.
  • ciśnieniowe – polega na wprowadzeniu do wnęki precyzyjnej formy metalowej płynnego stopu metalu pod wysokim ciśnieniem (kilkaset Mpa), stop podawany jest poprzez komorę prasowania
  • odśrodkowe – rozprowadzenie płynnego stopu w formie uzyskiwane jest poprzez siłę odśrodkową wytwarzaną poprzez wprowadzenie formy w ruch wirowy wokół osi obrotu.
  • ciągłe – polega na ciągłym podawaniu do formy odlewniczej (zwanej krystalizatorem) płynnego stopu metalu i jednocześnie wyciąganiu z niej po stronie przeciwnej gotowego wyrobu. Uzyskany w ten sposób wyrób jest wielokrotnie dłuższy aniżeli sama forma jednak posiadający stałą formę i kształt przekroju. Odlewane w ten sposób są odlewy o przekrojach pełnych (np. belki) lub wydrążonych (np. rury).
  • kokilowe – polega na odlewaniu do formy trwałej płynnego stopu który wypełnia formę pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego metalu.
Odlewanie metali

Produkcję odlewów metali dzielimy na:

  • odlewane w formach jednorazowych – piaskowych, dzielonych, pełnych.
  • odlewane w formach wielokrotnego użytku – w formach metalowych (odlewanie ciśnieniowe), w formach specjalnych półtrwałych.
Maszyna do ciśnieniowego odlewania metali, aluminium - Odlewnia Aluminium Gawrych Budzyń

Jesteś zainteresowany wykonaniem odlewu z aluminium

Zadzwoń do nas