Odlewnia Gawrych logo

Dostawa rekuperatora, zakończenie projektu związanego z wentylacją, oczyszczaniem powietrza oraz odzyskiem energii w Odlewni Gawrych

W kwietniu 2024 zakończyliśmy w Odlewni Gawrych trwającą kilka miesięcy inwestycję polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji wentylacji i filtracji powietrza w hali odlewniczej z jednoczesnym odzyskiem ciepła.

Założeniem projektu było polepszenie warunków pracy na odlewni, odfiltrowanie powietrza znad maszyn odlewniczych wraz z jednoczesnym odzyskaniem jak największej ilości ciepła jakie generują maszyny odlewnicze.

W tym celu wykonaliśmy odpowiednie pochłaniacze oparów znad każdej z trzech naszych maszyn odlewniczych i zapewniliśmy właściwe filtry, a sercem układu jest centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła.

Wydajność rekuperatora VVS040 to 4.000 m3/godz. przy sprężu dyspozycyjnym 300 Pa.  Zastosowane wysokiej klasy filtry F7 oraz M5 gwarantują nam wysoce oczyszczone powietrze jakie będzie zasilało halę odlewniczą. Odzysk energii jest realizowany za pomocą wymiennika przeciwprądowego.

Efektem inwestycji będzie:

  • polepszenie warunków pracy na odlewni poprzez zapewnienie ciągłego dopływu czystego powietrza,
  • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń na odlewni oraz emitowanych do atmosfery,
  • zmniejszenie kosztów ogrzewania pomieszczeń odlewni poprzez zastosowanie odzysku ciepła.

Jesteś zainteresowany wykonaniem odlewu z aluminium,
wykonaniem formy odlewniczej lub serwisem formy?

Zadzwoń do nas