Odlewnia Gawrych Budzyń - tralka dekoracyjna z aluminium odlewanego ciśnieniowo